L’Insurgent

insurgent2L’Insurgent és l’espai on el Casal Independentista de Sants reflecteix les seves activitats, les lectures que es recomenen pel seu interés. En ell s’hi pretenen reflectir notícies, fets, experiències, activitats, etc. per a establir un debat intern en el sí del propi lector.
També destaquem la publicació, encara que poc regular, de facsímils monogràfics sobre temes relacionats amb la lluita independentista o la reproducció de documents històrics.