Concentració a la Seu del Districte, dilluns 25 a les 18:00h

seu2pLa CUP de Sants-Montjuïc convoquem als veïns i veïnes del districte a expressar el rebuig als pressupostos del districte i a la manca de democràcia participativa en les actuals institucions municipals.

És per això que convoquem una concentració dilluns 25 a les 18:00h a les portes de la Seu del Districte, a la Creu Coberta, 104.

La CUP de Barcelona denunciem que l’actual model de suposada «participació ciutadana a les institucions» és una pura pantomima. La participació política d’àmbit institucional que ha tingut accés la població, ha resultat ser molt reduïda i delimitada a un àmbit merament representatiu i seu màxim exponent ha estat la consulta fracassada sobre la reforma de la Diagonal.

En realitat no hi ha un «model participatiu» a l’Ajuntament de Barcelona: Les seves propostes no han tingut continuïtat en el temps, la seva prioritat ha estat legitimar del propi govern municipal i, en cap cas, l’objectiu no ha estat l’empoderament de la ciutadania i l’impuls de mesures de democràcia directa.

 

És ben senzill: els partits tradicionals no volen perdre el monopoli del poder en la confecció de la política municipal a tots els nivells, els uns perquè temen que la ciutadania pugui proposar canvis radicalment oposats als seus interessos, els altres perquè simplement creuen que la participació de la ciutadania s’ha de limitar a votar cada quatre anys i que la confecció de l’agenda política o de la reglamentació de la convivència i l’espai públic és una tasca exclusiva de la classe política.

Com que la radicalitat democràtica és un dels eixos centrals de la CUP des de la seva fundació, proposem la descentralització progressiva de competències de la Pl. St. Jaume a les Cases del Barri. Aquests nous espais de participació han de ser gestionats pels propis veïns i veïnes i han d’afavorir l’increment de participació del veïnat en els afers que els afecten directament.

Proposem que les Cases del Barri tinguin competències i un pressupost propi per afrontar-les. Les decisions s’hauran de prendre per democràcia directa i segons el pressupost disponible. Els pressupostos participatius seran un dels eixos centrals en el procés de decisió veïnal, tot decidint en què es volen gastar els diners públics destinats al seu barri, quines són les actuacions municipals que tenen prioritat, etc…

Creiem que és imprescindible un augment de la capacitat de decisió de la ciutadania en els afers públics, un major control de l’actuació d’aquests poders i un major rendiment de comptes, especialment en els àmbits de barri i districte: És per això que apostem per l’elecció directa dels regidors i regidores de districte amb l’objectiu de dotar de més poder a la societat…

Que caldrà reformar els reglaments i normatives pertinents? Molt bé, doncs fem-ho!